ABC PC-software

Op uw PC opent u de ABC PC-software met het volgende scherm.

 

 

Met de knop "LCD" opent u het bedieningsscherm op uw PC. U heeft dan direct hetzelfde overzicht als op het touchscreen.

Met de knop "GRAFIEKEN" opent u de loggegevens en kunt u grafieken samenstellen en/of inzien.

 

 

Er is van de unieke ABC PC-software een handleiding, maar een paar interessante items willen we u niet onthouden.

 

In de grafiek wordt met de knop "LCD" het bedieningsscherm op een -met een verticale stippellijn aangegeven- tijdstip geopend. Alle waarden en instellingen van dat moment zijn zichtbaar. Op het scherm kunt u heel eenvoudig aanklikken welke items u in een grafiek wilt bekijken. Indien gewenst kunt u deze keuzes opslaan en later als een pre-set weer oproepen. Met een andere knop wordt de tijdslijn automatisch verschoven. U kunt dan heel eenvoudig verschillende acties van apparatuur volgen en het resultaat daarvan in de grafiek waarnemen.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1