ABC klimaatregeling voor kassen in combinatie met drogen- en bewaren van bloembollen.

Agratechniek stelt voor de bloembollensector, akkerbouw en zaadindustrie heel uitlopende ABC regelingen op maat samen; Wij hebben hiervoor regelingen gemaakt waar anderen het lieten afweten.

 

Omdat we voor elke situatie een oplossing hebben of kunnen programmeren, is Agratechniek toonaangevend bij droogprocessen in de zaadindustrie en neemt het aantal tevreden gebruikers in de bloembollensector sterk toe.

Vanuit zowel de bloembollensector als de zaadveredeling kwam de vraag of wij, naast het droogproces, ook hun kassen konden aansturen. Samen met experts op het gebied van verschillende merken klimaatregelaars voor kassen is door Agratechniek de ABC klimaatregeling voor kassen ontwikkeld. De combinatie van expertise in diverse kassenregelingen en onze ervaring met uiteenlopende  software modules heeft gezorgd dat het beste is samengekomen en dat maakt de ABC klimaatregelaar uniek.

Complete brochure Kassenregeling

 

 

ABC klimaatregeling voor kassen

Het is van groot belang dat alle apparatuur optimaal met elkaar samenwerkt om zo het meest gunstige groeiklimaat voor uw bloemen te creëren. De ABC Klimaatregeling is opgebouwd uit verschillende bouwstenen; hardware en software modules. Per project worden de bouwstenen op maat samen gesteld om zo de meest ideale klimaatregeling voor uw bloemen te realiseren.  Daarmee kan de geïnstalleerde apparatuur de meest optimale temperatuur, vochtigheid, luchtstromen en lichtinval creëren.

 

Dankzij de modulaire opbouw is de ABC klimaatregeling geschikt voor elk project; voor relatief kleine projecten is de ABC al interessant en er zijn vrijwel geen beperkingen voor het regelen van zeer grote projecten. Met de hardware modules breiden wij uit waar we zijn geëindigd; U hoeft nooit uw bestaande processor of computer om te ruilen.

De software van uw klimaatregeling wordt op maat voor uw project samengesteld. Agratechniek bv. heeft daarom de mogelijkheid om voor vrijwel elke bestaande of nieuwe kas indien nodig speciale software modules te programmeren. Deze modules zijn dan direct met de bestaande modules geïntegreerd; dát noemen wij maatwerk binnen het maatwerk!

 


 

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en beheersing maximale temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en beheersing temperatuur met de `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

 

 

 



UA-36645759-1