Waakthermostaat en brand/hitte detectie

Om te voorkomen dat door communicatie uitval of storing in apparatuur een temperatuur hoger of lager wordt dan een maximale grens, wordt de ABC waakthermostaat geïnstalleerd.

 

 

Wanneer de waakthermostaat wordt geactiveerd, volgt er een actie die vooraf is vastgelegd. Vaak wordt alle apparatuur uitgeschakeld, maar er kan ook voor worden gekozen om juist een apparaat actief te houden. De waakthermostaat is onafhankelijk van de ABC regeling, maar kan wel dmv een code via de ABC regelaar worden ingesteld. De meetwaarden en de grenswaarden zijn op diverse schermen zichtbaar.

 

Wanneer bij één van de meetsensoren de temperatuur snel stijgt, kan brand de oorzaak zijn. Ook bij een zeer hoge meetwaarde kan brand de oorzaak zijn.

 

 

Bij deze instelling volgt een alarm wanneer bij één van de meetsensoren de temperatuur sneller stijgt dan 10°C per minuut of hoger wordt dan 75°C.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1