Storingsmelding per SMS

Wanneer de ABC SMS-module is geïnstalleerd, kan de alarmmelding naar maximaal 4 mobiele telefoons worden doorgestuurd.

 

 

Per type melding kan worden bepaald wie de melding het eerste ontvangt.


Voorbeeld:
• Bij een melding van te hoge temperatuur gaat de SMS eerst naar de operator
• Bij een melding van een uitval van een ventilator eerst naar de TD
• Bij uitval van de verwarming eerst naar de installateur

 

Wanneer de eerst gekozene de ontvangst heeft bevestigt, stopt het doorsturen. Wanneer die bevestiging niet plaats vindt wordt de melding met een ingestelde vertraging naar het opvolgende nummer doorgestuurd.

 

De antenne op de schakelkast is verbonden met de ABC SMS print. De SMS melding zal uiteraard alleen plaats vinden wanneer het signaal goed is. Dat wordt op het scherm weergegeven.

 

Er wordt dagelijks op een ingestelde tijd een bericht gestuurd naar de 4 nummers ter controle van de ontvangst.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1