Beveiliging met toegangscodes voor gebruikersniveaus

De bediening van de ABC klimaatregeling kent 3 niveaus;

a) niveau 1: basis gebruiker

b) niveau 2: bevoegde gebruiker / TD

c) niveau 3: installateurs

 

Door op de gebruikerstoets te drukken komt het toetsenbord naar voren en kan de gebruikerscode voor het gewenste niveau worden ingetoetst.

 

Wanneer de code met het niveau overeenkomt, wordt dit op het scherm zichtbaar.

 

 

Met niveau 1 kan de basisgebruiker de ABC processor bedienen m.b.t. algemene instellingen en apparatuur activeren die voor hem van belang zijn. Met niveau 2 kan een bevoegde gebruiker instellingen veranderen die grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het proces. 

 

Met niveau 3 kan o.a. de basis van de regelingen worden aangepast. Daarmee wordt bepaald hoe de klimaatregeling mag reageren bij een afwijking t.o.v. een gewenste waarde. Ondeskundig gebruik kan het gehele proces negatief beïnvloeden.

 

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1