Correcties en demping van meting

Het is aan te bevelen om de met en regel sensoren periodiek met een gekalibreerde sensor te controleren. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, kan voor elke sensor een correctie worden ingevoerd.

 

Naast correcties voor het weerstation, kan ook een demping op de meting worden ingesteld. De demping van de windrichting, windsnelheid en lichtinstraling heeft tot doel de klimaatregeling een stabielere meting te geven.

 

Het is niet wenselijk om bij snel wisselende ongunstige weersomstandigheden een fluctuerende meting te krijgen waardoor de regeling erg instabiel wordt.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1