Regeling van de lucht temperatuur in de kas met buizen verwarming


De temperatuur in de kas is van grote invloed op het product dat in de kas wordt geteeld. Gelijkmatigheid in de kas is daarom van groot belang. De temperatuur moet daarnaast ook stabiel zijn waarbij de invloeden van wind, schermdoek en ramen moeten worden gecompenseerd. De ABC klimaatregeling maakt het mogelijk om dit optimaal te realiseren.

 

Deze pagina kunt u bereiken via "WENS" of het overzicht van de kas of via de knop "VERWARMING".  

 

Voor elke kas wordt de gewenste temperatuur ingesteld. Met de compensatie wordt de gewenste waarde aangepast, zodat de uiteindelijke gewenste waarde wordt bereikt. Met interval wordt aangegeven over hoeveel dagen de compensatie wordt berekend. `0’ Is geen compensatie. Er kan ook worden aangegeven hoeveel er maximaal mag worden afgeweken van de gewenste waarde, nl met de instelling ‘Max’.

 

Het dag/nacht programma geeft de mogelijkheid om de buistemperatuur tussen een minimum en maximum temperatuur te laten regelen op bepaalde tijdstippen. Met de handbediening kan de verwarming gedurende bepaalde tijd op een ingestelde stand worden gezet. Na deze tijd wordt de programma-sturing weer actief. Ook kan er worden aangegeven op welke waarde moet worden geregeld, nl. ‘min buis T’, ‘Max buis T’, ‘gew buisT’ of ‘gew kasT’.

 

Via "Realisatie verwarming" kunt u de basis regeling voor deze verwarming fine-tunen.

 

 

Voor de buisverwarming kunnen een aantal basisinstellingen gemaakt worden; minimum en maximum buis temperatuur en maximale stijg- en daal temperatuur. De gewenste stooklijn voor deze kas wordt ingesteld. Deze beïnvloedt samen met andere kassen de uiteindelijke stooklijn temperatuur voor de verwarmingsketel.

De PI correctie zorgt voor fine-tuning van de snelheid waarmee de verwarmingsregeling mag reageren. Hierbij wordt rekening gehouden met de wind plus de stand van het schermdoek en de ramen.

 

 

Op een extra pagina wordt de PI regeling voor de buistemperatuur ingesteld. Hier wordt bepaald hoe groot de reactie van de regeling wordt bij een afwijking in temperatuur en hoe snel op de afwijking wordt gereageerd. Bij een afwijking binnen de `dode zone’ vindt geen sturing plaats. Zo wordt automatisch binnen een bepaalde tijd de gewenste temperatuur bereikt zonder dat  daarbij te veel over- en onderschrijding plaats vindt.

 

Deze extra pagina kunt u bereiken met de knoppen onderaan.

 

Boven in de kas buizenverwarming en schermdoek. Daar onder de LBK’s en luchtzakken voor een tussenlaag.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1