Alarm meldingen

Wanneer een gemeten waarde te veel afwijkt van de gewenste waarde of een apparaat is uitgevallen, volgt een alarm melding op het scherm. De melding kan worden gevolgd door een zwaailamp en/ of een geluidsignaal. Door op de knop te drukken, wordt gedetailleerde informatie zichtbaar.

 

 

Er kunnen max. 48 alarmen worden weer gegeven. De laatste melding staat bovenaan. Met knoppen ‘1’ en ‘2’ kan doorgebladerd worden naar de volgende pagina en weer terug. Met knop ‘3’ kunnen alarmen worden bevestigd. Met knop ‘4’ kunnen alarmen worden geblokkeerd, zodat de alarm lamp uitgaat. Dit kan gedaan worden bij alarmen die bekend zijn, maar niet direct kunnen worden opgelost.

 

 

Rood is alarm komt binnen

Blauw is alarm bevestigd

Grijs is alarm opgeheven

 

Dezelfde melding wordt ook via SMS doorgegeven aan een geselecteerde mobiele telefoon. De ontvanger is dan direct op de hoogte van wat met welke sensor op welk apparaat in welke kas heeft plaatsgevonden.

 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1