Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen


Tussen de teeltlagen wordt door een Lucht Behandeling Kast (LBK) via lucht-verdeelzakken lucht gecirculeerd. Hiermee blijft de luchtconditie tussen de lagen op het gewenste niveau. Er kan daarbij interne- of buitenlucht worden aangezogen en opgewarmd naar de gewenste temperatuur. De hoeveelheid lucht kan worden ingesteld. 

 

De verwarmingsradiatoren worden aangesloten op een centrale aanvoer- en retourleiding zodat de temperatuur per kas kan worden geregeld.

 

Per LBK wordt de ingeblazentemperatuur gemeten. De verversing kan per LBKdoor kleppenregisters met motoren wordengeregeld.

 

Het ventileren op basis van RV kan worden in of uitgeschakeld. De temperatuur wordt geregeld door een gewenste verhoging t.o.v. temperatuur in de kas.

Van elke geïnstalleerde LBK wordt de ventilatorcapaciteit en de hoeveelheid verversing weergegeven.


 


 

 

Klimaatregeling

Het hoofdscherm van de klimaatregeling

Directe informatie op het scherm door iconen

Naar de verschillende kassen

Openen van een regeling- of instelpagina

Regeling van de lucht temperatuur in de kas

Regeling luchtverversing, temperatuur en RV tussen de teeltlagen

Regeling lucht RV en temperatuur met de nokramen

Regeling van lichtinval en temperatuur met `schermdoeken’ regeling

Overzicht hydraulisch flowschema van de verwarmingsinstallatie

Regeling voor droog- en bewaar cellen

Beveiliging met toegangscodes voor gebruikers niveaus

Correcties en demping van meting

Opbouw van de ABC regelingen

Waakthermostaat en brand/hitte detectie

ABC PC-software

Alarm meldingen

Storingsmelding per SMS

Bediening met MCM

ABC UPS module het veilig opstarten na een stroomuitval

En verder

Complete brochure
Kassenregeling

UA-36645759-1